">

รวมทุกมิติไว้ที่ Y Residence หลากหลายมุมพักผ่อน อาทิเช่น fitness, Swimmingpool, co-working space