• ให้ข้อมูล จัดทำ และติดต่อท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม การสำรวจความคิดเห็น จัดส่งของสัมมนาคุณ และแจ้งข่าวสารโปรโมชั่นต่าง ๆ ของบริษัท
 • ใช้ในการดำเนินกิจการ ประเมินผล และปรับปรุงธุรกิจ เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ
 • ใช้ในการทำวิจัยและสำรวจตลาด วัดผลและบริหารประสิทธิภาพในการทำโฆษณาและการตลาด รวมถึงวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ บริการ และเว็บไซต์ของบริษัท

 • ยอมรับ

  ที่อยู่ & แผนที่

  บริษัท ธัญญแกรนด์ จำกัด
  อาคารเลครัชดา ห้องเลขที่ 193/46 ชั้น 12
  ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
  โทร: 065-8233641