ที่อยู่ & แผนที่

บริษัท ธัญญแกรนด์ จำกัด
อาคารเลครัชดา ห้องเลขที่ 193/46 ชั้น 12
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร: 065-8233641